Nem volt ám mindig cölibátus a római katolikus papoknál...!

És egyáltalán miért kellett a papi nőtlenség?
A papi nőtlenséget az egyházi vagyon egyben tartására lett kitalálva.
I. László idejében (1046-tól egy év híján 49 évet töltött a trónon) még nemhogy egy, de még két felesége is volt a papoknak.
 Persze ez nem volt igazán kívánatos, hisz 1059-ben már a lateráni zsinat már megfenyegette a nős papokat azzal, hogy nem gyakorolhatják szolgálatukat. 
A híveknek elvileg megtiltották a miséken való részvételt, de hát ha egy pap volt... 
Ezt aztán az uralkodó megelégelte, és megtiltotta a kettős házasságot.
Ha rájöttek, hogy két feleséget tartott, akkor arra kötelezték, hogy második feleségét elküldje a háztól. 
Viszont voltak olyan egyházi emberek, akik mégiscsak ragaszkodtak a két menyecskéhez. 
Ezért mondta ki I. László törvénye, hogy ez esetben el kell hagynia a papi rendet.
1104-ig, az első esztergomi zsinatig engedélyezett volt a papok házasságban élése. 
Innentől a már házasok még megmaradhattak életük párjával, viszont továbbiakban már nősülni nem lehetett. 
Mint minden magyar törvény - ez is úgy járt, nem tartották be. 
Ezért aztán 1112-ben összeült a második esztergomi zsinat, ahol kimondták, hogy a püspöknek külön kell élnie feleségétől, és nem adhatott neki bármennyi vagyont az egyházi birtok jövedelméből, csak annak negyedét. 
Azt is kimondta a zsinat, hogy a többi jövedelmet az egyházra kellett fordítania. 
És ugye ekkoriban még a házasság miatt gyermekek is voltak, úgyhogy a zsinat azt is kimondta, hogyha az egyházi vagyon egy része a gyermekek kezébe vándorol, akkor annak felét vissza kell venni az egyház számára.
1139-ben aztán kimondta a II. Lateráni zsinat, hogy a papok házassága nem csak tilos, hanem érvénytelen is. 
Úgyhogy innentől nem volt kifogás. 

Megjegyzések

A kommentek időeltolódással jelennek meg, mivel az admin. felelős a hozzászólások tartalmáért...vagyis kénytelen vagyok átnézni...